เกี่ยวกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

       บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นจำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504 โดยนายสุพล เตชะธาดา ได้แยกธุรกิจสำนักพิมพ์มาจากสำนักพิมพ์ผดุงศึกษาซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ของนายทรวง เตชะธาดา ผู้เป็นบิดา เพื่อขยายธุรกิจสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือดีมีคุณภาพสู่สังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น

สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา : รากฐานงานธุรกิจสำนักพิมพ์

       "ผดุงศึกษา" เดิมเป็นเพียงร้านขายหนังสือเก่าเล็ก ๆ ที่มีผู้รักการอ่านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซื้อหนังสือแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ต่อมาจึงได้ขยายกิจการเป็นร้านขายหนังสือ จนก่อตั้งเป็นสำนักพิมพ์ผดุงศึกษา ตั้งอยู่ที่เวิ้งนาครเกษม ย่านการค้าที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น โดยตีพิมพ์ผลงานของ ป.อินทรปาลิต ,โชติ แพร่พันธ์ (ยาขอบ) ฯลฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี จนต้องเปิดสาขา 2 ที่วังบูรพา และยังคงยืนหยัดอยู่ตราบจนทุกวันนี้

ก่อร่างสร้างสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

       นายสุพล เตชะธาดา เติบโตมากับธุรกิจหนังสือคลุกคลีและช่วยกิจการในครอบครัวตั้งแต่เด็ก ๆ เมล็ดพันธุ์แห่งความรักการอ่านก็ก่อตัวขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุย่างเข้าวัยหนุ่ม รากฐานของสำนักพิมพ์ผดุงศึกษาก็มั่นคง เขาจึงตัดสินใจแยกครอบครัวออกมาก่อตั้งสำนักพิมพ์เอง เพื่อหวังให้เป็นธุรกิจเล็ก ๆ ในครอบครัว โดยให้ชื่อว่าสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ตั้งอยู่ที่เวิ้งนาครเกษม ช่วงแรกได้รับการไว้วางใจให้ตีพิมพ์ เรื่องศาลาโกหก ของ ป.อินทรปาลิต พิมพ์เรื่องของ โชติ แพร่พันธ์ (ยาขอบ),อาจินต์ ปัญจพรรค์ ,อุษณา เพลิงธรรม นวนิยายจีน ของ ว.ณ เมืองลุง หนังสือเหล่านั้นสามารถเป็นจุดขายได้เป็นอย่างดี

       ในเวลาไม่นานชื่อสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นก็เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มผู้อ่านที่ชื่นชอบหนังสือ พ็อกเก็ตบุ๊ค ประเภทนวนิยายจีนกำลังภายใน พงศาวดารจีนเรื่องสามก๊ก หนังสือชุดสามเกลอ และผลงานของนักเขียนชั้นนำมากมาย อาทิเช่น อุษณา เพลิงธรรม, อาจินต์ ปัญจพรรค์,ว.ณ เมืองลุง ,ณรงค์ จันทร์เรือง, รงค์ วงษ์สวรรค์ ,หยก บูรพา ,พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร สุจิตต์ วงษ์เทศ และ ขรรค์ชัย บุนปาน ฯลฯ ยุคแรกภายใต้การนำของ นายสุพล เตชะธาดา ได้ผลิตหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คคออกมาสู่สายตาผู้อ่านเป็นจำนวนมาก จนสามารถปลุกกระแสหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่ซบเซาอยู่ในตอนนั้นให้กลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จนได้รับสมญานามว่า "ราชาแห่งหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค"

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิมพ์ผลงานเขียนของนักเขียนชั้นนำออกมาเผยแพร่แล้ว สำนักพิมพ์ยังเป็นเวทีกลางเปิดโอกาสให้คนหนุ่ม - สาว ได้เข้ามาเรียนรู้งานบรรณาธิการด้วยประสบการณ์จริงที่มีกลุ่มปัญญาชนผู้มีหัวใจรักในงานหนังสือผลัดเปลี่ยนเข้ามารุ่นแล้ว รุ่นเล่า อาทิเช่น เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ขรรค์ชัย บุนปาน, สุภาพ คลี่ขจาย และนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ตั้งอยู่ที่เวิ้งนาครเกษมได้สิบปีเศษก็ย้ายมาที่ย่านสยามสแควร์ แหล่งการค้าที่ทันสมัย ในปี 2514 เมื่อตลาดหนังสือพ็อกเกตบุ๊คเริ่มขยายตัว หลายสำนักพิมพ์ต่างผลิตหนังสือออกมาจนล้นตลาด เขาจึงเปลี่ยนนโยบายหันมาพิมพ์งานด้านอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นงานด้านนิตยสารต่าง ๆ หลายประเภท เติบโตควบคู่กันไปกับงานพ็อกเก็ตบุ๊คเพื่อขยายฐานงานธุรกิจหนังสือให้กว้างขึ้น

      พ.ศ.2519 -2532 ได้ผลิตนิตยสาร ฟ้าเมืองทอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจินต์ ปัญจพรรค์ เป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นนักเขียนได้มีเวทีแสดงความสามารถ เรียกได้ว่าเป็นสนามเรื่องสั้นที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น ซึ่งก็มีบรรณาธิการมืออาชีพผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบริหาร อาทิเช่น ละเอียด นวลปลั่ง,เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน (หยก บูรพา) และ นิรันศักดิ์ บุญจันทร์

     พ.ศ. 2521-2524 ผลิตนิตยสาร ตกแต่ง เป็นนิตยสารสำหรับคนรักบ้าน ได้อาจารย์จักร ศิริพานิช คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มัณฑนากรชื่อดังมานั่งกุมบังเหียน ซึ่งก็ได้เป็นการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี

      พ.ศ. 2531 ผลิตนิตยสาร กานดา นิตยสารสำหรับผู้หญิงและได้รับการตอบรับจากผู้อ่านพอสมควร

      พ.ศ.2527-2537 ผลิตนิตยสาร วัยหวาน เป็นนิตยสารสำหรับวัยรุ่นเล่มแรก ๆ ที่ผลิตออกมาในตอนนั้นโดยฉบับปฐมฤกษ์ได้ คุณน้ำมนต์ อยู่สกุล มาเป็นบรรณาธิการ เป็นนิตยสารวัยรุ่น ที่ขายดีที่สุดในยุคนั้น สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น รุ่งเรืองด้วย Pocket Book และนิตยสารหลายฉบับ ต่อมาด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคม หนังสือมิใช่แต่ศาสตร์และศิลป์ แต่กลายเป็น Reading Product การทำหนังสือมิได้อยู่แต่ใจรักเท่านั้น จำเป็นต้องมีการตลาดยุคใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อแข่งขันกับสื่ออื่น

      สู่ยุคการบริหารแบบใหม่

ปี 2533 ประพันธ์สาส์นจึงผันตัวเองจากธุรกิจครอบครัวมาเป็นรูปบริษัทเต็มรูปแบบ โดยมีบุคคลภายนอก ญาติและกัลยาณมิตรเข้ามาถือหุ้นเพิ่มเติม จัดตั้งเป็น บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริหารขึ้น โดยมี นายอาทร เตชะธาดา บุตรชายคนโตของ คุณสุพล เตชะธาดา เป็นกรรมการผู้จัดการ ด้วยความรู้ ความชำนาญและรากฐานที่ยาวนานจากรุ่นปู่สู่ภราดรภาพอันเป็นที่รักของบรรดานักเขียนในรุ่นพ่อผสมผสานกับหลักการบริหารสมัยใหม่ของรุ่นลูกทำให้สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นฝ่าฟันมรสุมมาได้

      กว่า 40 ปีที่ฝากชื่อบนเส้นทางธุรกิจสำนักพิมพ์กับมรดกธุรกิจทางปัญญาของตระกูล"เตชะธาดา"ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกว่า 3ช่วงอายุคน กับการดำเนินนโยบายบริหารจัดการที่พัฒนามาอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมกับกาละเทศะของแต่ละยุคสมัยด้วยความเชื่อมั่นและยกย่องศรัทธาต่อลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ได้มาอย่างถูกต้อง ตามวิถีทางของสุภาพบุรุษ ด้วยความเคารพนับถือต่องานสำนักพิมพ์ที่ถูกปลูกฝังค่านิยมให้คนรุ่นต่อมาสามารถยืนบนเส้นทางแห่งปัญญา เพื่อทำหน้าที่สร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป

      ปัจจุบันบริษัทสำนักพิมพ์ประะพันธ์สาส์น ได้มุ่งเน้นนโยบายในเชิงรุกมากขึ้นด้วยการขยายเครือข่ายการติดต่อธุรกิจโดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีงามแก่องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการวางแผนการบริหารทั้งระยะสั้น และระยะยาวก่อนจะลงมือผลิตสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน ทำวิจัยการตลาดก่อนทุกๆ ปี แล้วปรับแผนนโยบายเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย อย่างรอบด้าน ทั้งรูปแบบ เนื้อหา การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่ายสู่กลุ่มผู้อ่านให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ ยึดหลักนโยบายคุณภาพ มุ่งมั่นผลิต -พัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าพอใจ

      ในส่วนกิจการของสำนักพิมพ์ได้ผลิตหนังสือหลากหลายแนว ทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ หนังสือเสริมความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ สุขภาพ บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ สารคดี หนังสือวรรณกรรมต่างๆ เช่น นวนิยายจีนกำลังภายใน นวนิยายไทย เรื่องสั้นสะท้อนสังคม วรรณกรรมเยาวชน อีกทั้งวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป และหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน88 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์อีกหลายเรื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมจินตนาการแก่เด็กและเยาวชนในประเทศ

     จัดตั้งโครงการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศนำวิทยานิพนธ์จากมหาบัณฑิตมาตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปพ็อกเกตบุ๊คเพื่อไม่ให้งานวิชาการจำกัดอยู่ในวงแคบโดยประเดิมด้วยหนังสือ"แกะรอยมือปืน"วิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรื่องอื่น ๆ จากสถาบันเดียวกัน เป็นโครงการนำร่องสู่สายตาผู้อ่านก่อน

      นอกจากนี้ยังเดินหน้าขยายนโยบายติดต่อหนังสือแปลจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศทั้งประเภท Fiction และ Non-fiction ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทเอเยนซี่ตัวแทนลิขสิทธิ์ในประเทศไทย อาทิเช่น Silkroad Publishers Agency, Tuttie-Mori Agency, Bridge Communications จนมีผลงานแปลโดยได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายงานวรรณกรรมจากต่างประเทศมากมาย เช่น วรรณกรรมเยาวชนอย่าง ต้นส้มแสนรัก ภาค 1,2, ฟลีแบ็ก กับไฟธำมรงค์,ม้าน้อยสีขาว, เจ้าอ๋า หมาป่าน้อย, เจ้าหนู มนุษย์น้ำ, ลัตเท่อ เม่นน้อยผจญภัย,วรรณกรรมโรแมนติกอย่างลำนำไอยคุปต์,และหนังสือฮาวทูอย่าง ปาฎิหาริย์แห่งแรงขับเคลื่อนทางใจ ฯลฯ

 

ด้านการจัดจำหน่าย บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นพร้อมที่จะให้บริการรับจัดจำหน่ายและวางตลาดหนังสือทุกประเภทของลูกค้าด้วยช่องทางหลัก 5 ช่องทางด้วยกัน

      1. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยการกระจายหนังสือตามร้านหนังสือชั้นนำ Gift Shop และร้านสะดวกซื้อ

      2. ในเขตต่างจังหวัด แบ่งเขตการขายออกเป็น 4 ภาค ส่งทีมงานขายกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในช่องทางเดียวกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล

      3. หน่วยขายเคลื่อนที่ จัดส่งพนักงานขายเคลื่อนที่ออกขายหนังสือตามงานเทศกาลต่าง ๆ เช่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ , ศูนย์การค้า, มหาวิทยาลัย และสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ ขายตรงห้องสมุด จัดส่งพนักงานขายติดต่อขายหนังสือเข้าห้องสมุดโดยติดตามข่าวงบประมาณแผ่นดิน เสนอหนังสือต่อบรรณารักษ์และผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตรง เป็นการนำหนังสือดีเข้าสู่โรงเรียนทั้งเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

      4. บริการขายตรงทางไปรษณีย์ และ Website เพื่อจำหน่ายหนังสือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.praphansarn.com สร้างความสะดวกต่อผู้อ่าน สามารถสั่งซื้อหนังสือที่ต้องการอ่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

      5. การบริการจัดจำหน่ายทุกช่องทาง จะออกเยี่ยมเยือนร้านค้าเพื่อเช็คยอด-ฝากต่อ/เก็บคืนและวางบิลเก็บเงินตามตารางกำหนดการทำงานที่วางไว้ตลอดปี ทีมพนักงานขายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมุ่งสร้างความสัมพันธ์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหน้าร้านในการจัดวางหนังสือ ร่วมกับร้านค้าในการจัดรายการส่งเสริมการขายหนังสือที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดขายร่วมกับทุกฝ่าย

     บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ในวันนี้ได้ผ่านมรสุมธุรกิจสามารถยืนหยัดอยู่ได้ทุกสภาวะ ด้วยรากฐานที่ยาวนานกว่าสี่ทศวรรษเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความซื่อสัตย์ และความแน่วแน่ต่อภารกิจทางปัญญาชนิดรอบด้านด้วยศรัทธาในศักดิ์ศรีแห่งองค์กรของเรา