ทีมผู้ประสานงานโครงการ

คุณกนกอร     นนทสวัสดิ์ศรี    
e-mail : kanokon@praphansarn.com         
มือถือ 089 926 3290

คุณณัฐญดา   ไทยขำ                 
e-mail : nutyada@praphansarn.com          
มือถือ 085 070 1183

คุณชฎาพรรณ   บุญสิงห์    
e-mail : chadapan@praphansarn.com
มือถือ  082 482 3524                       

คุณสุกัญญา    สุวิธานโธ     
e-mail : sukunya@praphansarn.com
มือถือ 094 927 9292

 

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 02 448 0312 , 02 448 0658-9
โทรสาร 02 448 0393

Facebook : praphansarn.com