โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

หากมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริง

บทวิจารณ์โดย ณัฐชลิตา นิลเขียว

ชรากาล ที่น่ารัก...แง่มุม ที่น่ารักของวัยชรา

บทวิจารณ์โดย ซินดี้ แม้นวงศ์เดือน

(แล่)เหมืองและความเป็นมนุษย์

บทวิจารณ์โดย ชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์

บทวิจารณ์ อาคันตุกะ

บทวิจารณ์โดย ฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ