รายละเอียดโครงการ

สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการ และกำหนดการต่างๆของโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถติดตามรายละเอียดของการสมัคร เงื่อนไขในการสมัคร และกำหนดการรับสมัคร

กิจกรรมโครงการ

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ

ศิลป์สโมสร : ปลูกกล้า งานวิจารณ์วรรณกรรม

ชวนคุณผู้ชมเข้าค่ายวิจารณ์วรรณกรรม มาออกความคิดความเห็นกับแวดวงหนังสือ
โดยได้คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติวรรณศิลป์ ปี 2557 มาเป็นครูแนะนำ

ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม ไทยบันเทิง PraphansarnPublisher

โครงการ " อ่าน เขียน เรียนรู้ : ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม"

ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม ข่าวผู้เยาว์

โครงการ " อ่าน เขียน เรียนรู้ : ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม"