โบตั๋น

โบตั๋น

ประวัติย่อ
โบตั๋น คือนามปากกาของสุภา สิริสิงห จบการศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2509 ต่อมาในปี 2511 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ไม่สำเร็จการศึกษา เพราะไม่ยอมทำวิทยานิพนธ์

เริ่มทำงานครั้งแรกเป็นครูโรงเรียนราษฎร์แห่งหนึ่ง ก่อนที่จะไปทำงานเป็นเลขานุการในหน่วยงานราชการของรัฐเกือบ 2 ปี ก่อนลาออกไปเรียนปริญญาโท หลังจากนั้นเข้าทำงานที่หนังสือพิมพ์ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับเด็ก ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ยุคที่ อนุช อาภาภิรม เป็นบรรณาธิการ ทำได้เพียง 3 ปีก็ลาออกไปทำงานแปลกับบริษัทกับบริษัทประชาสัมพันธ์ของชาวต่างประเทศพักหนึ่ง ก่อนจะมาร่วมงานกับคุณ นิลวรรณ ปิ่นทอง บรรณาธิการหนังสือสตรีสาร ทำสตรีสารภาคพิเศษสำหรับเด็ก ระหว่างปี พ.ศ.2515-2520 พร้อมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจแบบเรียนของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ในระหว่างปี พ.ศ.2517-2519 ไปด้วย จากนั้นลาออกมาตั้ง สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก ซึ่งจัดพิมพ์เฉพาะหนังสือเด็ก ต่อมาได้ตั้ง สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น ขึ้นมาแทน ชมรมเด็ก ที่เปลี่ยนบทบาทเป็นบริษัทจัดจำหน่ายหนังสือเด็กโดยมี นายวิริยะ สิริสิงห สามีของเธอเป็นผู้บริหาร ส่วนโบตั๋นซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกสาว 2 คน คือ สุวีริยาและ ภาวสุ ทำหน้าที่คัดเลือกต้นฉบับ และใช้เวลาส่วนใหญ่เขียนนวนิยายและเรื่องสำหรับเด็ก

โบตั๋นเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ขณะที่ยังเรียนหนังสือที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยผลงานเรื่องสั้นชื่อ ไอ้ดำ ลงในนิตยสารขวัญจิต ใช้นามปากกาว่าทิพเกสร แต่ใช้นามปากกานี้เพียงครั้งเดียวต่อมาใช้นามปากกาโบตั๋น เขียนนวนิยายขนาดสั้นชื่อ น้ำใจ ตีพิมพ์ใน สตรีสาร เมื่อต้นปี พ.ศ.2508 จากนั้นจึงใช้นามปากกานี้เรื่อยมา

งานเขียนครั้งแรก
นวนิยายเรื่อง “จดหมายจากเมืองไทย” ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสาร ระหว่างปี ๒๕๑๑-๒๕๑๒ นวนิยายเรื่องนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและประสบความสำเร็จได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกกันว่า “รางวัลซีโต้” หรือ รางวัล “ส.ป.อ.” ประจำปี ๒๕๑๒

ผลงานรวมเล่ม
- กลิ่นดอกส้ม
- กว่าจะรู้เดียงสา
- ก่อนสายหมอกเลือน
- ดอกไม้ริมทาง
- ดั่งสายน้ำไหล
- เพรงกรรม
- ก่อนสายหมอกเลือน
- ดั่งหนึ่งเม็ดทราย
- ไฟในดวงตา
- กัณหาชาลี
- ดาวแต้มดิน
- ไฟฝัน
- เกิดแต่ตม
- ตราไว้ในดวงจิต
- ภาพลวง
- แก้วตาดวงใจ
- ตะวันชิงพลบ
- ไม้ดัด
- คลื่นเหนือน้ำ
- จันทร์ข้างแรม
- ยายหนูลูกพ่อ
- ความสมหวังของแก้ว
- ทองเนื้อเก้า
- ฟ้าชอุ่มฝน (รวมเรื่องสั้น)
- คืนเหงา
- แม้นรกมากั้น
- รอยอดีตคู่ยาก
- ทิพย์ดุริยาง
- รุ้งสีชมพู
- แค่เอื้อม
- นวลนางข้างเขียง
- ลูกแม่
- จดหมายจากเมืองไทย
- นะหน้าทอง
- วัยบริสุทธิ์
- จากผงธุลีดิน
- น้ำใจ
- รักวัวให้ผูก รักลูกให้...
- โฉด
- บัวแล้งน้ำ
- สัมปานหัวใจ
- ซุ้มสะบันงา
- บ้านสอยดาว
- สายสัมพันธ์
- ดงคนดิบ
- ปลายฝนต้นหนาว
- สุดแต่ใจจะไขว่คว้า
- ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก
- ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
- เหนือพื้นพสุธา
- ด้วยสายใยแห่งรัก
- ไผ่ต้องลม
- เหยื่อ
- เรือนทรายชาย
- ดอกกระถินริมรั้ว
- เล่ห์ (เรื่องล่าสุดปี 2549)
- แฝดพี่ ฝาดน้อง
- อเวจีสีชมพู (เรื่องล่าสุดปี 2550)

เกียรติยศที่ได้รับ
- รับพระราชทานพระเกี้ยว นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๓

งานที่ได้รับรางวัล
นวนิยายเรื่อง จดหมายจากเมืองไทยซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นปี 2512 ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) ได้รับการแปลมาแล้ว 10 ภาษา
- จดหมายจากเมืองไทย ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๑๒ ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ไผ่ต้องลม ได้รับรางวัลชมเชยประจำปี ๒๕๒๓ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด ได้รับรางวัลชมเชยประจำปี ๒๕๒๔ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- ทองเนื้อเก้า ได้รับรางวัลชมเชยประจำปี ๒๕๒๙ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- ก่อนสายหมอกเลือน ได้รับรางวัลชมเชยประจำปี ๒๕๓๐ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- ลูกไก่แสนสวย ได้รับรางวัลดีเด่นหนังสือเด็กเริ่มอ่าน ประจำปี ๒๕๑๖ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- นกบินไม่ได้ ได้รับรางวัลชมเชยสารคดีสำหรับเด็กประจำปี ๒๕๒๒ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- สวนสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยหนังสืออ่านสำหรับเด็ก อายุ ๓-๖ ขวบ ประจำปี ๒๕๓๑ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

Share: | View : 728