Google play App Store

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ประวัติโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (พ.ศ. 2492 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 นักเขียนรางวัลศรีบูรพา เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา โดยมีชื่อจัดตั้งว่า "สหายไท" ในช่วง พ.ศ. 2518 - 2523 เสกสรรค์มีความเห็นขัดแย้งหลายประการกับกรรมการกลางของพรรคฯ และต่อมาได้แยกตัวออกจากพรรค ฯ และได้รับนิรโทษกรรมในเวลาต่อมาจากคำสั่งที่ 66/2523 ในขณะที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโทมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
 • ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์

งานเขียน

 • การผ่านพ้นของยุคสมัย : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มแรก
 • การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย
 • ข้าวเม็ดน้อย
 • คนกับเสือ
 • คลื่นเสรีภาพ : เรียงความ 6 หัวข้อ
 • ความเรียงคัดสรร พ.ศ. 2531-2540
 • จลาจลทางปัญญา : รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2543-2545
 • จากทะเลถึงดงดอย : เรื่องจริงของคนใช้ชีวิตกลางแจ้ง
 • ดอกไผ่ : เรื่องสั้น
 • เดินที่สูง = The mountains of mind
 • เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง : บันทึกคืนวันแห่งราวไพรสู่นาคร
 • ตัวตนและจิตวิญญาณ : รวมบทสนทนาและปาฐกถา
 • ถ้าหากไม่มีวันนั้น : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสี่
 • ทางทากและสายน้ำเชี่ยว : บันทึกการเดินป่าและล่องแก่งต้นน้ำหลังสวน
 • บทบันทึกคัดสรร พ.ศ. 2527-2540
 • บันทึกวรรณกรรม
 • บางอย่างที่หายไป : รวมบทความเกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ
 • ปากคำประวัติศาสตร์ : รวมบทสัมภาษณ์คัดสรร
 • ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์ : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสอง
 • เพลงเอกภพ : บันทึกคนเดินทาง
 • ฟองเวลา : กาพย์กลอนและคำรำพึง
 • มหาวิทยาลัยชีวิต : บันทึกวันวัยแสวงหาสู่วันคืนแห่งชะตากรรม
 • เมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์
 • เร่ร่อนหาปลา
 • เรื่องสั้นคัดสรร พ.ศ. 2522-2539
 • ฤดูกาล : เรื่องสั้นเรื่องแรก เขียนในป่า
 • เลียบเลาะชายคาโลก : บันทึกการไปเยือนเทือกเขาหยูหลง และต้นน้ำแยงซี
 • วิหารที่ว่างเปล่า : บันทึกการเดินทางและอ่านหนังสือ
 • สายน้ำและทางช้าง
 • สารคดีคัดสรร พ.ศ. 2535-2540
 • เส้นทางนักประพันธ์ : บทบันทึกความคิดเห็นต่อนักเขียนและหนังสือ
 • ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ : รวมความเรียง 9 หัวข้อ
 • อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ
 • วันที่ถอดหมวก
 • วันที่หัวใจกลับบ้าน
 • บุตรธิดาแห่งดวงดาว
 • ผ่านพบไม่ผูกพัน
 • ผ่านพ้นจึงค้นพบ
 • โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยโลก
 • เต๋าแห่งประชาธิปไตย (2556)

ประวัติการทำงานและผลงาน

 • ผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
 • นักรบปฏิวัติ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2518 - 2523)
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณบดีรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2536 - 2538)
 • งานเขียนบทความ เรื่องสั้น สารคดี
 • รางวัลศรีบูรพา (พ.ศ. 2546) ร่วมกับ ธีรยุทธ บุญมี
 • บทภาพยนตร์ 14 ตุลา สงครามประชาชน (พ.ศ. 2544) [1] กำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล, โดยอิงเนื้อเรื่องจากหนังสือคนล่าจันทร์ ซึ่งเขียนร่วมกับคนอื่น

การทำงานในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยทำหน้าที่ยกร่างแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาความอยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 19 คน ทำงานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ

เกียรติยศ
ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2552

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Share: | View : 328