Google play App Store

บก. ปริทัศน์ เดือนมกราคม 2560

บก. ปริทัศน์ เดือนมกราคม

21 มิถุนายน 2560

บก. ปริทัศน์ เดือนมกราคม 2560

         ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครั้งใหญ่ผ่านพ้นไปแล้ว ประพันธ์สาส์น ร่วมกับพันธมิตรธนาคารกรุงเทพฯ ร้านหนังสือเพลินอักษรจัดงานมอบหนังสือนิทานสองภาษา “นิทานแสนเพลิน : เพื่อห้องสมุดของหนู (ภาคใต้)” ให้กับห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ของเขตภาคใต้จำนวน 200 โรงเรียน มูลค่ารวม 8 ล้านบาท  ณ ห้องประชุม ธ.กรุงเทพฯ สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา

          ปีสองปีที่ผ่านมานี้สื่อสิ่งพิมพ์ไทยจัดได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ขาลงอย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่ตัวเลขยอดค่าโฆษณาเท่านั้นที่ตกฮวบทั้งในวงการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แต่ข่าวการปิดตัวของสื่อสิ่งพิมพ์หลายหัวทั้งเล็ก และใหญ่ก็เป็นการยืนยันว่าสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในช่วงขาลงจริงๆ โดยเฉพาะในปี 2016  จากสถิติมีการคาดการณ์เอาไว้ว่า ร้านขายหนังสือออนไลน์จะมีเพิ่มขึ้น  มีนิตยสารปิดตัวเพิ่มขึ้นอีก หรือปรับตัวให้ออกช้าลงเพื่อหาทางรอด นิตยสารจะบุกช่องทางออนไลน์มากขึ้น หากพบโมเดลในการทำเงิน อย่างไรก็ดี บก.บัญชรแห่งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกัน พาธุรกิจสิ่งพิมพ์ของพวกเรา ให้อยู่รอดปลอดภัยต่อไป

Share: | View : 516