เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย ครั้งที่ 2
 
 
 
           ด้วย บริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการเพิ่มศักยภาพของการซื้อขายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือทั้งหมด และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมมนาคราวที่แล้ว โดยประเมินจากแบบสอบถาม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากงานสัมมนา "ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย" ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ ทาง บริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด จึงตัดสินใจจัดงานสัมมนา "ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย" ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. กำหนดสถานที่ ณ ห้อง Lotus ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้อำนวยสถานที่และความสะดวกต่างๆในการจัดงานให้พร้อมที่จุดบริการเดียว (รวมอาหารกลางวันและสองคอฟฟี่เบรค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซึมซับประสบการณ์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อไปใช้งาน กรณีต้องการทำการซื้อขายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ อาทิ เทคนิคการเขียน Company Profile และเรื่องย่อ(Synopsis) ลิขสิทธิ์หนังสือของท่านให้น่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนติดต่อและปิดการขายกับว่าที่ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายและเทคนิคการต่อรองงานซื้อขายลิขสิทธิ์ การติดตามผลงานซื้อขายลิขสิทธิ์ด้วยรายงานออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จจากท่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง
 
ในการนี้ทางบริษัทฯจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท หากท่านยินดีและสะดวกจะเข้าร่วมสัมมนา โปรดยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับที่แนบมาตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อสำรองที่นั่งมายัง  
E-mail: admin.elitecreative@elitecreative.co.th  
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น.
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด 
โทรศัพท์ : 0-2186-1824 , 0-2448-0658-9, 0-2448-0312
แฟกซ์ : 0-2448-0393
 
หรือ ผู้อำนวยการ น.ส. รฐดา เอกสาธิต (Director of Foreign Rights Affairs) 
โทร 080-944-1466
 
ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด กำหนดการ และแบบตอบรับได้ที่ : http://bit.ly/2udgkFv
 
จำนวนผู้เข้าชม 969    
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :